Strona Główna
Witaj Gościu serwisu :: ZALOGUJ SIĘ ::

Lokalizacja: DOSTĘPNE POKOJE/ Regulaminy SkarbMamy.pl/Regulamin serwisu SkarbMamy.pl

KOMENTARZY: (1). Jesteś na stronie: 1.

UTWORZONY:
2009-01-04 21:27:06
SkarbMamy
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SKARBMAMY.PL

§ 1 WSTĘP
 1. Regulamin ustanawia warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.skarbmamy.pl
 2. Każdy potencjalny Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się przed rejestracją z treścią Regulaminu i może korzystać z serwisu tylko po uprzednim zaakceptowaniu wszystkich postanowień regulaminu.
 3. Serwis świadczy usługi o charakterze wyłącznie informacyjnym.
 4. Przedmiotem działalności serwisu jest dostarczanie informacji na temat naturalnego planowania rodziny, obserwacji swojego ciała, informacji na temat rozwoju ciąży i dziecka.
 5. Logo serwisu stanowi następujący znak graficzny:
§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie przez użytkownika komputera z internetową przeglądarką www, obsługującą technologie Cookiem oraz Flash, a także posiadanie adresu email.

§ 3 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Administrator - reprezentant SkarbMamy.pl opiekujący się serwisem
 2. Konto - profil Użytkownika zawierający wprowadzonego przez niego informacje umożliwiające korzystanie z narzędzi dostępnych na Serwisie, chronione hasłem
 3. Login i hasło - dwa ciągi znaków definiowane przez Użytkownika, których poprawne wpisanie pozwala na dostęp i modyfikację danych na koncie użytkownika
 4. Regulamin - zbiór zasad korzystania z serwisu
 5. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.skarbmamy.pl
 6. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu
§ 4 POLITYKA PRYWATNOŚCI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrowanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym będą wykorzystywane przez administratora w celu założenia konta umożliwiającego korzystanie z narzędzi dostępnych w serwisie (w zakładce Strefa), przesyłania na adresy mailowe informacji związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz innych informacji handlowych dotyczących działalności reklamowej serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo:
  1. wglądu do jego danych osobowych w każdym czasie,
  2. poprawiania danych osobowych w każdym czasie,
  3. do żądania w każdym czasie usunięcia jego danych osobowych z bazy danych prowadzonej przez administratora.
 4. W przypadku powzięcia przez administratora wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych podanych przez użytkownika w formularzu zgłoszeniowym, ma on prawo do zablokowania konta i wezwania użytkownika do usunięcia lub aktualizacji nieprawdziwych danych.
§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystanie z serwisu i utworzenie konta jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Procedura rejestracji i utworzenia konta polega na wpisaniu w odpowiednie pola kwestionariusza rejestracyjnego loginu, hasła i adresu e-mail.
 3. Rejestracja użytkownika w serwisie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Zaakceptowanie regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez użytkownika oświadczeń o treści:
  1. zapoznałem się z regulaminem i akceptują wszystkie jego postanowienia,
  2. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z serwisu,
  3. umieszczenie na moim koncie danych osobowych oraz wizerunku innych osób nastąpiło za ich zgodą.
 5. Użytkownik może mieć tylko jedno konto, którego nie może udostępnić innym osobom.
 6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie zdjęcia i dane osobowe umieszczone przez niego na serwisie są prawdziwe i nie naruszają praw autorskich lub osobistych osób trzecich.
 7. Zabrania się umieszczania na serwisie treści o charakterze pornograficznym, naruszających normy moralne i dobre obyczaje, obrazujących przemoc czy dyskryminację, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub obrażających ich godność.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania zamieszczonych przez użytkowników na serwisie treści określonych w § 5 pkt 7.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika w przypadku:
  1. naruszania przez użytkownika postanowień regulaminu,
  2. zamknięcia serwisu/narzędzia
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu spowodowane awarią sprzętu, siłą wyższą lub bezprawną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowały one utratę danych na kontach użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na serwisie przez jego użytkowników
§ 7 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu, mogą być składane po przez pocztę serwisową na adres elektroniczny skarbmamy@skarbmamy.pl w terminie siedmiu dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. W terminie czternastu dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona i zgłaszający ją użytkownik zostanie poinformowany o stanowisku administratora. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku dokonania zmian w regulaminie administrator opublikuje jednolity tekst regulaminu na łamach serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na łamach serwisu.
Wykorzystywanie adresów IP i informacji Cookie
Aby zapewnić ciągłe podnoszenie jakości naszego serwisu www, monitorujemy które części naszego serwisu www są odwiedzane przez naszych użytkowników oraz jak długo trwają ich wizyty. Taki monitoring polega na rejestrowaniu adresów IP komputerów użytkowników naszego serwisu za pomocą bloków informacji zapisywanych po stronie użytkownika, które potocznie nazywa się cookies. Rejestracja adresów IP osób odwiedzających nasz serwis jest elementem naszej administracji systemem. Rejestracja adresów IP nie daje nam możliwości zidentyfikowania Państwa. Cookie to krótkie pliki tekstowe, które nasz serwer umieszcza na Państwa komputerze, podczas monitorowania ruchów Państwa komputera po naszym serwisie www. Informacje cookie są aktualizowane i zapisywane na dysku twardym Państwa komputera za każdym razem, gdy odwiedzacie Państwo nasz serwis www. Informacje cookie nie dają możliwości Państwa identyfikacji, a jedynie pozwalają nam stwierdzić, że Państwa komputer odwiedzał wcześniej nasz serwis. Mogą Państwo zablokować zapisywanie cookies na swoim komputerze, jak również zablokować tylko cookies z naszych serwerów. Nasze strony www nie wymagają włączenia w Państwa przeglądarce obsługi cookies. Mogą jednak istnieć pewne obszary lub funkcje na naszym serwisie www, z których nie będziecie mogli Państwo skorzystać po wyłączeniu obsługi cookies w swojej przeglądarce.

Łącza do innych stron internetowych
Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zgodność z prawem treści znajdujących się na stronach www, do których prowadzą linki z naszego serwisu www, ani za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami www. Jednak chcielibyśmy, aby korzystanie zarówno z naszego serwisu www, jak i z Internetu w ogóle, było bezpieczne. Dlatego będziemy wdzięczni za informowanie nas o wszelkich zauważonych niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach znajdujących się na stronach www, do których prowadzą łącza z naszego serwisu. W tych sprawach mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji kontakt na stronie www.skarbmamy.pl. Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści niniejszych stron www Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na naszych stronach www. Treści takie mogą być pobierane wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych i wszelkie tak pobrane treści nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec użytkowników łamiących nasze prawa własności intelektualnych lub nadużywających nasz serwis www w jakikolwiek inny sposób.

Wykluczenie odpowiedzialności
Nasze strony www mogą zawierać oprogramowanie dodatkowe, takie jak ActiveX, Flash i Javascript. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i wady tych programów oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać w sposób bezpośredni lub pośredni z użytkowania takich programów znajdujących się na naszych stronach www. Ponadto,wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na naszych stronach www. Obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie i pośrednie, w tym między innymi straty wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych Warunków użytkowania niniejszych stron www. Aktualizacje Warunków użytkowania będą publikowane na niniejszych stronach www.

Redakcja
SkarbMamy.pl
REGULAMIN | KONTAKT | REKLAMA | DOTACJA | NASI PARTNERZY | PRACA W SERWISIE
Wszelkie prawa zastrzeżone, Copyright 2008-2010 SkarbMamy.pl